Anhydritová podlaha

je podlahový potěr skládající se z anhydritu, kameniva a přidané vody. Pro zlepšení zpracování mohou být dodány chemické doplňky. Podlaha nesmí být vystavena trvalé vlhkosti, proto je tento potěr vhodný zejména pro suché prostory v budově.

Obecné zásady litých podlah!

Naše firma provádí dodávku a montáž litého potěru.
Lité potěry jsou ideální podklad pro všechny druhy nášlapných vrstev díky svým samorozlivovým vlastnostem. Jejich rovinnost po zpracování splňuje toleranci 2 mm/2 m, a proto není třeba dodatečné vyrovnání stěrkou. Jejich název Alpha je odvozen od použitého pojiva, alfa-půlhydrátu, které eliminuje proces smrštění. Potěry jsou rychleji pochozí a není nutné je brousit před pokládkou nášlapné vrstvy. Minimum dilatací a strojní zpracování urychlí práce na stavbě, ideální volba pro systémy podlahového vytápění. 
Odolnost vůči vlivům Anhydritový potěr je velmi odolný vůči stále se měnícím klimatickým vlivům na stavbě. V průběhu zrání lépe odolává nízkým i vysokým teplotám, přirozené větrání stavby či rychlá změna teplot nejsou takovým problémem jako u cementových potěrů. Rychlost vysušování rovněž nemá výrazný vliv na výsledné vlastnosti potěru, a to bez jakýchkoliv požadavků na ošetřování po provedení. Redukce tloušťky Možnost aplikace v malých tloušťkách snižuje spotřebu materiálu, ale také často řeší nedostatek prostoru pro podlahovou skladbu nebo požadavek menšího zatížení stropní konstrukce k omezení jejího průhybu. Úsporu tloušťky je navíc možné velmi efektivně využít zvýšením tloušťky tepelné nebo kročejové izolace. Uživatelský komfort a podlahové topení. Při použití s podlahovým topením je výhodou vysoká tekutost směsi, zajištující dokonalé obalení topných rozvodů. V kombinaci s malou tloušťkou a výbornou tepelnou vodivostí pak dochází k rychlému přenosu tepla do vytápěného prostoru. Anhydritový potěr zkracuje tepelnou setrvačnost podlahy, čímž umožňuje efektivnější regulaci teploty a zvýšení tepelné pohody užívání. Ekologie Provádění anhydritových potěrů je bezprašné a minimálně zatěžující okolí nečistotami. Pro výrobu anhydritu jsou účelně zužitkovány druhotné suroviny průmyslové výroby, jež by zatěžovaly životní prostředí. Anhydrit je ekologicky recyklován a často využíván k úpravě pH půdy.

Použitý materiál: Baumit Alpha

Lité samonivelační potěry se používají pro novostavby a rekonstrukce díky tloušťkám již od 10 mm. Nad povrchem otopného systému stačí při běžném zatížení 1,5 kN/m2 pouze 35 mm.
 • Baumit Alpha 3000: potěr s pevností v tlaku 30 MPa pro tloušťku vrstvy již od 10 mm

 • Baumit Aplha 2000: potěr s pevností v tlaku 20 MPa pro tloušťku vrstvy již od 25 mm

1. vhodně připravené pracoviště:
 • stavba musí být uzavřená, aby po dobu 48 hodin od uložení materiálu na místo se udržela vzniklá relativní vlhkost vzduchu a nedocházelo k průvanu a jakékoliv cirkulaci vzduchu, která by ovlivňovala stejnorodou chemickou reakci a vysychání potěru.
 • Při teplotách jak vnějšího (mimo stavbu), tak vnitřního prostředí (ve stavbě - v prostorách uložení) vyšších než 25°C se doporučuje provedení opatření, které zamezuje pronikání přímého slunečního záření otvory ve stavbě (okna, světlíky, dveře je vhodné zakrýt tmavými fóliemi). Teplota směsi nesmí být v tomto případě vyšší než 30°C.
 • okud je podlahové teplovodní topení instalováno na polystyren a přichyceno sponkami ( důkladně přichytit aby se trubky v ohybech nezvedali) musí být na polystyrenu zhotovena separační PE folie, kterou je potřeba ve spoji přelepit, aby nedošlo k podtečení. Stačí přelepit obyčejnou průhlednou nebo hnědou izolepou. Podlahové topení je dobré napustit vodou, aby se zatížilo a zamezilo možnost vyplavání, jelikož jsou trubky duté. Anhydritová směs nesmí přijít do přímého kontaktu s kovem nebo hliníkem!!!
 • Provedení okrajových izolačních dilatačních pásků kolem obvodových konstrukcí, příček a sloupů (i kolem dveřních zárubní), a to v dostatečné tloušťce i šířce nejlépe šíře pásků 1 cm a výška min. 10 cm s PE folií a poté přilepit k separační folii, která je na celé ploše EPS aby vznikla tzv. vana. Izolační dilatační pásky je nutno nainstalovat i okolo svislých průběžných potrubí (stoupaček) procházející stropem (tyto pásky plní i zvukově izolační funkci).
 • Provedení tepelných izolačních vrstev (EPS) tyto vrstvy mají na podklad přilehnout celou plochou, aby nedocházelo k dodatečnému sedání izolací. Vícevrstvé izolace se pokládají tak, že se spoje překládají na kříž.
 • Ke staveništi musí být zpevněná cesta o dostatečné šíři, aby bylo možné zajet s nákladní technikou (kamion 18 m dlouhý 2,5 m široký) a na stavbě je nutná přípojka vody o tlaku alespoň 3-4 bary (tento tlak by měl obsahovat vodovodní řád).
 • Místo pro možnost omytí pracovního nářadí a techniky.
2. Dostatečná součinnost:
 • pod tímto pojmem se rozumí zajistit výše uvedené body. V den realizace, aby byla odpovědná osoba k převzetí díla na stavbě, která otevře stavbu projde jí s naším technikem, který v její přítomnosti stavbu zaměří a o tomto měření se zhotoví záznam do půdorysu, který je nutné mít na stavbě nebo nám ho zaslat, buď emailem, nebo na korespondenční adresu. V případě výskytu nějakých problémů, aby byla ochotná je řešit a podílet se na rychlém odstranění pro hladký průběh realizace.
 • K vybrané mechanizaci je zapotřebí zajistit motorový proud 380V, zásuvku 32A pětikolík a jistič k motorovému proudu 25B.
[gallery ID=1]