Plastová okna

Moderní plastové okno musí splňovat náročné kvalitativní, izolační, bezpečnostní a designérské požadavky. V Slovaktualu myslíme na každý detail. Naše okna jsou dnes značkou kvality ověřenou tisíci spokojených uživatelů doma i v zahraničí.

Plastové okno Slovaktual PASIV

 • 1. Profilový systém

  Pevný a stabilní 6komorový plastový profil s vynikajícími tepelněizolačními vlastnostmi a se stavební hloubkou 85 mm. Možnost předního nebo spodního (skrytého) odvodnění. Variantu HL i CL je možné doplnit o hliníkový klip.
 • 2. Izolační trojsklo

  V oknech PASIV CL je možné zasklení do šířky 48 mm, u PASIV HL až do šířky 56 mm.

 • 3. Teplý distanční rámeček

  Distanční rámeček brání unikání izolačního plynu z meziskelního prostoru a zároveň zabraňuje vniknutí vodních par dovnitř. Výrazně omezuje tepelné mosty a zvyšuje tepelněizolační vlastnosti okna.

 • 4. Vlepování skla

  Izolační sklo je pevně slepené s křídlem po celém obvodu. To zvyšuje pevnost a stabilitu celé konstrukce a hodnoty tepelné i zvukové izolace. Tabule skla se nedá z křídla vytlačit ven a okno je odolnější proti vloupání.

 • 5. Pevné středové dorazové těsnění

  Systém tří těsnění s pevným středovým těsněním přispívá k vyšší tepelné izolaci. Zvyšuje vodotěsnost okna i v případě hnaného deště. Pevná středová přepážka brání vypáčení křídla při vloupání a chrání kování před vlivem počasí.

To nejlepší mezi našimi plastovými okny. Slovaktual PASIV se stavební hloubkou 85 mm a trojitým sklem dosahuje hodnoty tepelné izolace už od 0,73 W/(m2K). Pro moderní a energeticky hospodárné budovy jsou tato okna přímo ideálním řešením.

Moderní a nízkoenergetické budovy se neobejdou bez oken s výjimečnými tepelněizolačními vlastnostmi. Plastová okna Slovaktual PASIV se stavební hloubkou 85 mm a trojitým sklem jsou pro energeticky hospodárné budovy přímo ideálním řešením. V předstihu splňují nejen nároky přísných norem, ale také požadavky na design, spolehlivost a trvanlivost

Varianty provedení

PASIV CL

PASIV CL v laminaci

PASIV HL v laminaci

PASIV HL s hliníkovým klipem

Součinitel prostupu tepla skrze okno (Uw)
při použití trojskla s Ug = 0,5 W/(m2K) a dištančního rámečku Swisspacer U/0,032. Uw 0,73 W/(m2K)
Součinitel prostupu tepla skrze rám okna (Uf)
Uf od 0,96 W/(m2K)
Zvuková izolace okna (Rw)
až do 46 dB
Stavební hloubka
85 mm
Pohledová výška
119 mm
Maximální šířka zasklení
48 mm (CL) / 56 mm (HL)
Odolnost vůči zatížení větrem
Třída C4
Průvzdušnost
Třída 4
Bezpečnost
RC1, RC2
Hodnoty Uw jsou vypočítány pro okno rozměru 1230 mm x 1480 mm podle normy EN 12567-1.

Plastové okno Slovaktual OPTIM

Plastová okna Slovaktual OPTIM dosahují při stavební hloubce 76 mm vynikajících technických hodnot. Množství variací, pestrý sortiment barev a dekorativních fólií umožňuje přizpůsobení okna individuálním představám. Kromě toho, jejich udržování je mimořádně jednoduché a pohodlné.
 • 1. Moderní uspořádání komor

  Duté profily vyrobeny podle nejnovějších výpočetních metod zajišťují maximální tepelnou izolaci, optimální stabilitu profilu a vysokou nosnost těžkého izolačního skla.

 • 2. Vysoká vzducho- a vodotěsnost

  Tři obvodová těsnění jsou v rozích svařena a zajišťují vysokou těsnost vůči větru a dešti.
 • 3. Stabilita a pevnost

  Izolační sklo je pevně vlepováno do rámu křídla, což dodává oknu větší tuhost a stabilitu. U velkorozměrných oken jsou navíc vkládány ocelové výztuhy.
 • 4. Více světla

  Tenké profilové pohledy přinášejí více denního světla do interiéru a vyšší tepelné zisky ze sluneční energie.
 • 5. Vysoká zvuková izolace

  Stavební hloubka rámu 76 mm se standardním integrovaným středovým těsněním zaručuje vysoké hodnoty zvukové izolace.
 • 6. Optimální zabudování

  Speciální rozšiřovací profily zaručují vždy optimální napojení do stavebních otvorů – v případě novostavby, i při renovaci.
Všestranně použitelný profilový systém s vynikajícími technickými hodnotami.
 • Stabilní 6-komorový profilový systém se stavební hloubkou 85 mm
 • Pevné středové dorazové těsnění
 • Izolační 3-sklo až do šířky zasklení 56 mm
 • Teplý distanční rámeček
 • Vlepované sklo

Varianty provedení

OPTIM CL laminace Irish Oak

OPTIM CL s hliníkovým klipem

OPTIM HL

OPTIM FL s hliníkovým klipem

Technické údaje

Součinitel prostupu tepla skrze okno (Uw<>)/sub 1)
Uw od 0,76 W/(m2K)
Součinitel prostupu tepla skrze rám okna (Uf)
Uf od 1,0 W/(m2K)
Zvuková izolace okna (Rw)
až do 46 dB
Stavební hloubka
76 mm
Pohledová výška
119 mm (HL) / 112 mm (CL)
Maximální šířka zasklení
48 mm
Odolnost vůči zatížení větrem 2)
až do B5
Průvzdušnost
Třída 4
Bezpečnost
Základní bezpečnost, RC 1 N, RC 2 N, RC 2
1) Hodnoty Uw jsou vypočteny pro okno rozměru 1230 mm x 1480 mm dle normy EN 12567-1.
2) V závislosti od kombinace rámu a křídla okna.

Plastové okno Slovaktual STANDARD

Standardní okenní systém s výbornými tepelněizolačními vlastnostmi s Uw od 0,91 W / (m 2K). Vlepované sklo a systém trojitého dorazového těsnění již ve standardu zajišťují zvýšenou ochranu před větrem, deštěm, hlukem.
 • 1. Systém tří těsnění

  Systém tří těsnění s pevným středovým dorazovým těsněním přispívá k vysokým hodnotám tepelné izolace. Pevný středový nos zaručuje vodotěsnost i v případě hnaného deště. Zároveň brání vypáčení křídla z rámu při pokusu o vloupání a chrání kování před vlivy počasí.
 • 2. Vlepované sklo

  Jedinečná technologie vlepování skla do profilu křídla zlepšuje stabilitu křídla, zvyšuje tepelněizolační a zvukověizolační vlastnosti okna až o 10 %. Slovaktual touto technologií vyrobil již více než 1 000 000 ks okenních jednotek.
 • 3. Profilový systém

  Konstrukční systém s vylepšenými tepelněizolačními vlastnostmi (Uf) a vyšší pevností a stabilitou. Všechny rozměrové kombinace profilů lze z vnější strany doplnit o hliníkový klip.
 • 4. Izolační sklo

  Pro plastová okna s profilem STANDARD OL a STANDARD CL je určeno izolační dvojsklo. Do profilů STANDARD OL+ nebo CL+ je možné použít izolační trojsklo až do šířky 38 mm.
Standardní okenní systém s výbornými tepelněizolačními vlastnostmi. Díky svým parametrům je určen zejména pro rekonstrukci bytových domů a rodinných domů.
 • Pevný 5-komorový profilový systém se stavební hloubkou 70 mm
 • Systém tří těsnění
 • Vlepované sklo
 • Izolační dvojsklo nebo trojsklo až do šířky 38 mm

Varianty provedení

STANDARD CL

STANDARD CL+ v laminaci

STANDARD OL+

STANDARD OL+ v laminaci

Součinitel prostupu tepla skrze okno (Uw)
Uw od 1,2 W/(m2K)STANDARD OL, CL při použití dvojskla s Ug = 1,1 W/(m2K) Uw od 0,91 W/(m2K) STANDARD OL+, CL+ při použití trojskla s Ug = 0,7 W/(m2K)
Součinitel prostupu tepla skrze rám okna (Uf)
Uf od 1,1 W/(m2K)
Zvuková izolace okna (Rw)
až do 46 dB
Stavební hloubka
70 mm
Pohledová výška
117 mm
Maximální šířka zasklení
38 mm
Odolnost vůči zatížení větrem
Třída C5
Průvzdušnost
Třída 4
Bezpečnost
RC1, RC2
Norma vztahující se na výrobek: EN 14351-1:2010 + A1 Okna a dveře. Hodnoty U w jsou vypočítány pro okno rozměru 1230 mm x 1480 mm podle normy EN 12567-1.

Plastové okno Slovaktual BASIC

Okno s rovným křídlem se standardními tepelně-izolačními vlastnostmi, určené především pro kancelářské, výrobní, skladové a sklepní prostory, ale i bytové či rodinné domy, kde se nekladou zvýšené požadavky na technické vybavení okna a barevnou škálu.
 • Slovaktual BASIC se 70 mm stavební hloubkou
 • Izolační skla se součinitelem prostupu tepla Ug = 1,1 W / (m2K)
 • Podkladový 5-komorový profil s těsněním na ukotvení venkovního a vnitřního parapetu