DPS Palackého Jablonec

Investor: DPS Palackého

Jedná se o kompletní revitalizaci panelového domu spočívající v likvidaci azbestu, zateplení, výměnu oken, vyzdívek, dodávka vzduchotechnických jednotek, oprava hydroizolace, elektrického zařízení a zateplení střešního pláště.

1000 m2 fasády
3 měsíce práce
odvezeno 60 tun materiálu
oplechováno 250 bm klempířiny
120 m2 plastových oken
30 piv vypito
kontrolních dnů
    kompletní revitalizace panelového domu