Palackého 63 a 65, Jablonec nad Nisou

Název zakázky:Palackého 63 a 65, Jablonec nad Nisou
INVESTOR:Město Jablonec nad Nisou
Finanční objem realizace : 30 000 000 mil. Kč bez DPH

 

Na této lokalitě bylo prováděno kompletní zateplení jednotlivých fasád železobetonových panelů kontaktním zateplovacím systémem tl. 140 mm s tenkovrstvou omítkou. Dále zateplení prostorů lodžií a spojovacího traktu odvětraným zateplovacím systémem s obkladem s cementovláknitými deskami. Dále pak výměna oken a balkonových a vstupních dveří. Zateplení střechy na všech úrovních.

Dodávka oken Zásada