Ježkova 912, Liberec

Název zakázky: Ježkova 912, 9132
Investor zakázky: OSBD Kamenická Kamenická 1213 460 06 Liberec 6
Místo plnění:Ježkova 912, 913
Termíny plnění: 05/17 – 09/17, v celkovém rozsahu 7.625.160,- Kč bez DPH
 
Dílo v rozsahu:
  • Rekonstrukce a zateplení vnitřních konstrukcí 450 m2
  • Rekonstrukce a zateplení obvodového pláště - 2500 m2
  • Rekonstrukce lodžií
  • Rekonstrukce vstupů a předložených schodišť
  • Úpravy na střeše
  • Obnova hydroizolace spodní stavby
  • lešení nebo lávky
  • doprava a likvidace vybouraných materiálů
  • dodatečné zkoušky a průzkumy
  • Dodávka a montáž klempířských prvků
Všechny práce provedené zhotovitelem byly provedeny v odpovídající kvalitě, řádně a odborně, v souladu s platnými TKP a ČSN. Dodávka splňuje veškeré podmínky dané investorem a projektovou dokumentací. S ohledem na výše uvedené skutečnosti doporučuji společnost KVABY kvalitní bydlení s.r.o. k dalším dodávkám zateplení. Ke stažení referenční list.
Dodávka oken Zásada