OMÍTKOVÝ SYSTÉM BAUMIT KLIMA ZÍSKAL ZLATOU ZNÁMKU KVALITY 2019

Dne 9. září 2019 proběhlo udělování ocenění v soutěži Známka kvality VÝROBEK - TECHNOLOGIE pro stavitelství a architekturu 2019.
Máme velkou radost, že Známku kvality pro výrobek – technologii pro stavitelství a architekturu 2019 získal nový systém omítek Baumit Klima, který díky svému složení a mikroporézní struktuře, účinně zajišťuje sorpční i desorpční vlastnosti a s tím spojenou účinnou regulaci vlhkosti v prostoru.
Toto ocenění organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství v rámci svého nadačního programu Česká stavební akademie ve spolupráci s těmito institucemi: Asociace inovačního podnikání ČR, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, České vysoké učení technické v Praze – Fakulta stavební, Český svaz stavebních inženýrů, Hospodářská komora ČR, Sdružení pro výstavbu silnic Praha, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Svaz zkušeben pro výstavbu a Odborná rada pro BIM.
Baumit Klima - vnitřní omítkové systémy
Baumit - Zdravé bydlení